Üretim Bütçesi

  • Malzeme ana verilerini ve mevcut stok seviyelerini sisteminizden alarak bütçeye aktarır
  • Satış ve Satın Alma verilerini dikkate alarak ihtiyaç listesi oluşturur
  • Minimum stok seviyelerini tanımlayabilirsiniz
  • Ürün ağacı ve rota bilgileri sistemden alınarak MRP çalıştırır
  • Ürün ağaçları patlatılır ve üretim planlaması oluşturulur
  • Üretim planlamasında kapasite kısıtlarını ve üretim takvimini de dikkate alır
  • Üretim planlamasında ekstra iş gücü gereken durumlarda fazla mesai bilgisi personel modülüne iletilir

  • Üretim planlaması bütçenin en karmaşık aşamasıdır. 'ın tüm bütçe sürecini birlikte değerlendiren hızlı ve güvenilir yapısı ile tüm süreci kolaylıkla yürütebilirsiniz. ile malzeme ana verilerini ve mevcut stok seviyelerini sisteminizden otomatik olarak alabilirsiniz. Daha sonra satış modülünden gelen bütçe verileri de dikkate alınarak bir ihtiyaç listesi oluşturulur. İhtiyaç belirlenirken tanımladığınız minimum stok seviyeleri de dikkate alınır.

    İhtiyaç listelerine göre, ürün ağacı ve rota bilgileri sistemden alınarak MRP çalıştırılır. Ürün ağaçları patlatılır ve kapasite kısıtları da dikkate alınarak üretim planlaması oluşturulur. Üretim planlamasında ekstra iş gücü gereken durumlarda fazla mesai bilgisi personel modülüne iletilir.