+90(850) 888 38 85
Hafta içi 09:00 - 18:00
Personel bütçesi, iş gücü maliyetlerine odaklanan bir karar destek ve kontrol aracıdır, Tahminler ve kararlar mevcut tüm işletme verilerine referans bulunarak yapılabilir. Personel maliyetleri sadece yetkili kişiler tarafından gösterilir. En önemli husus, personel ücretlerinin korunması ve personel bütçesinin yetkilendirilmesidir. Personel maliyetleri sadece yetkili kişiler tarafından gösterilmekte ve bütçe raporları sadece istenen dağılım ile sağlanmaktadır.
LivaBudget ile yasal düzenlemelere göre rol ve kişiliğe dayalı bütçe yapabilirsiniz. Hesaplamalarınızda net veya brüt oran üzerinden geçiş yapabilirsiniz. Sistem entegrasyonu nedeniyle üretim planına göre kapasite planlaması yapılarak gerekli fazla mesai süreleri ve personel gereksinimleri sistem tarafından hesaplanmaktadır. Satış bütçesi verilerine göre gelir hesaplaması otomatik olarak yapılır.